Közgyűlési jegyzőkönyvek

Küldöttgyűlés jegyzőkönyve 2012

Móra Ferenc Horgász Egyesület
6721 Szeged, Bocskai utca 2.

JEGYZŐKÖNYV

Készült Szegeden, 2013. január 24. napján 1600 órakor a Móra Ferenc Horgász Egyesület évzáró Küldöttgyűlésén.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. (1. számú melléklet)

 

Napirend:
1. Beszámoló az egyesület elmúlt évi munkájáról és a 2013. évre tervezett feladatokról
Előterjesztő: Farkas István titkár
2. Pénzügyi beszámoló, 2012. évi zárszámadás
Előterjesztő: Földes Istvánné gazdasági vezető
3. Az egyesület 2013. évi pénzügyi terve
Előterjesztő: Földes Istvánné gazdasági vezető
4. A Felügyelő Bizottság beszámolója a 2012. évben végzett munkáról
Előterjesztő: Miskolcziné Kasuba Margit FEB tag.
5. Vita
6. Határozathozatal
7. Egyebek

 

Gósz Zoltán elnök, a Közgyűlés levezető elnöke köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy 25 küldöttből 16 fő van jelen, így a Küldöttgyűlés határozatképes. Megállapítja, hogy a jelenlévők között további 5 fő tanácskozási joggal vesz részt a Küldöttgyűlésen.
A levezető elnök javaslatára a küldöttek egyhangúlag megválasztják jegyzőkönyvvezetőnek Hidvégi Istvánné küldöttet, hitelesítőknek Gömöri István és Szatler József sporttársakat. Ezt követően az ismertetett napirendet  egyhangúlag elfogadják.

 

A KÜLDÖTTGYŰLÉS MEGKEZDI AZ ÉRDEMI MUNKÁT

Farkas István titkár előterjeszti az egyesület 2012. évi munkájáról szóló beszámolót és az előttünk álló időszakra tervezett feladatokat.
Földes Istvánné gazdasági vezető előterjeszti a 2012. évi mérleget és a 2013. évi pénzügyi tervet.
Miskocziné Kasuba Margit FEB tag előterjeszti a Felügyelő Bizottság 2012. évi munkájáról készült beszámolót.
A Közgyűlés a titkári beszámolót, a 2012. évi zárszámadást, a 2013. évi pénzügyi gazdasági tervet egyhangúlag, a FEB jelentést egy ellenszavazattal vitaalapul elfogadta.

 

VITA

Láda Gáspár (Horgászegyesületek Csongrád Megyei Szövetsége ügyvezető elnöke): köszönti a megjelenteket. Véleménye szerint mind az egyesület, mind a szövetség jól járt az egyesület átköltöztetésével. Megállapítja, hogy keserű év a tavalyi, szinte minden horgászegyesület visszaesést tapasztalt. Így volt ez a Móra Ferenc HE-nél is, de örömmel látja, hogy az idén megnőtt az érdeklődés az egyesület iránt. Ezért fontosnak tartja a nyitva tartás kiszélesítését. A létszám nagyon fontos a vízkezelő egyesületeknek, hiszen ebből a bevételből lehet a halasításokat végrehajtani. Örömmel ajánlja fel segítségét az egyesületnek, hiszen a tulajdon is közös. Megállapítja, hogy a szép a vízterület, rengeteg munka, energia fekszik benne. Segítséget ajánl a halőrzés tekintetében. Ő maga is megnézte a vízterületet, látott horgászt is, halat is fogtak, mégis kevesen vannak – ez általános jelenség. Beszélt az Állami jegy forgalmazás új rendszeréről, a SZÁK programról, mely országos adatbázist hoz létre a horgászokról. On line módon eldönti, hogy a horgászjegy kiadható-e, vagy sem. Jelenleg tesztüzemben működik, azonban júliustól minden élesben fog menni. Ez évtől a horgászvizsga ára 1.000,- Ft-ról 3.000,- Ft-ra emelkedett. A Szövetség egy korábbi döntése értelmében a gyerekhorgászok esetében 15 éves korig a régi vizsgadíjat kell a jelentkezőnek megfizetnie, a többi a Szövetség átvállalja, ezzel is segítve az ifjú horgászokat (és szüleiket). Várjuk a halászatról horgászatról szóló törvény módosítását, azonban normaszöveg még nincs. Egyes elképzelések szerint várható az állami turista horgászjegy bevezetésének sajnálatos lehetősége. Mindenképpen horgászbarát halgazdálkodási törvényre lenne szükség.
Szatler József szerint felszaporodott a vízparton a szemét annak ellenére, hogy vannak kint hordók. Véleménye szerint meg kéne szüntetni a hordózást és mindenki hazavinné a szemetét úgy, mint a Maty-éren. Örül, hogy újra tervez az egyesület társadalmi munkát.
Sallai Jenő szerint szükség van a hordókra. A kevés ellenőr miatt fokozottan. Emléke szerint régen is volt üdülőjegy.
Láda Gáspár válaszában elmondja, hogy valóban volt régen, de elsődleges az állami jegy lenne, ami horgászvizsgához kötött és másodlagos az adott vízterületre szóló napi, heti, havi, féléves, éves területi jegy. Utóbbi a vízkezelő határozza meg.
Dudik István szerint is szükség van a szemetes hordókra. Nehezen szoktattuk rá a horgászokat a hordók használatára, ne változtassunk, még, ha néha van is szemét, inkább az elszállítást szervezzük meg.
Szatler József egyetért a hordók gyakoribb ürítésével és kéri a hiányzók pótlását.
Hidvégi Istvánné véleménye szerint a horgászvizsga árának 200 %-os emelése elriasztja a fiatal horgászni vágyókat. Szerinte szükség lenne méltányosságra az ifjúságiak esetében.
Láda Gáspár erre válaszolva elmondja, hogy a MOHOSZ megfogalmazta ez irányú javaslatát, de a jogalkotók azt nem vették figyelembe.
Mikus Károly véleménye szerint is nagyon magas lett a horgászvizsga díja. Nem örül annak, hogy a saját vízterülettel rendelkező egyesületekre korlátozásokat akarnak bevezetni (lásd fegyelmi eljárások). Megállapítja, hogy a szabályozást lentről felfelé kellene megalkotni. Véleménye szerint a természetes vizekben nem kéne megengedni a halászatot.
Sallai Jenő szerint tudományos szempontok alapján mindenképpen szükség van a természetes vizeken is halászatra (pl. állományszelektálás, túlszaporodás elleni védelem), a túlhalászás ellen kell védeni ezen vízterületeket.
Mikus Károly elmondja, hogy halásztak régen is, de véleménye szerint a halászati szövetkezeteknek a saját vízterületükön kellene halászniuk.
Komáromi László sérelmezi, hogy a felázott úton nem lehet kismotorral közlekedni.
Gósz Zoltán válaszában elmondja, hogy a szemét elhelyezésére mindkét javaslatot támogatni tudja, azonban a kint lévő hordók jelenleg jobb megoldásnak tűnnek, sajnos a tagság még nem elég érett gondolkodású a tekintetben, hogy a szemetét hazavigye. A kismotorral történő közlekedés továbbra sem megengedett, ha az út felázott, mert ez annak jelentős romlásához vezetne, amire társadalmi munkát nem tudunk szervezni.
Gósz Zoltán – több hozzászólás nem lévén – a vitát lezárta és az előterjesztéseket szavazásra bocsátotta.

HATÁROZATHOZATAL

A Móra Ferenc Horgász Egyesület Közgyűlése 2013. január 24. napján meghozta a következő határozatot:
1. Vezetőség beszámolóját az egyesület elmúlt éves munkájáról és a 2013. évre tervezett feladatokról a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
2. A 2012. évi zárszámadást a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
3. Az egyesület 2013. évi pénzügyi tervét a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
4. A Felügyelő Bizottság jelentését a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
Farkas István az Egyebek napirendi pont keretében jelzi, hogy hamarosan újra elérhető lesz honlapunk, és a szerdai délutánnal nyitva tartásunk is bővül.
Gósz Zoltán, a Móra Ferenc Horgász Egyesület elnöke ezt követően több tárgy, és hozzászólás nem lévén a Közgyűlést bezárja.
K. m. f.
elnök titkár FEB-elnök
Hitelesítés:
A jegyzőkönyv a Közgyűlésen elhangzott hozzászólásokat kivonatosan, a Közgyűlés határozatát szó szerint tartalmazza.
©2023 Láda Gáspár Horgász Egyesület. Minden jog fenntartva.

Keresés